SYSTEMY PPOŻ. – PROJEKTOWANIE I URUCHAMIANIE INSTALACJI W TORUNIU

Bezsprzecznie jednym z najważniejszych wymogów, któremu podlegają wszelkie obiekty budowlane, jest bezpieczeństwo pożarowe. Montowane systemy ppoż. powinny nie tylko spełniać określone przepisami warunki, ale również zapewniać doskonałą funkcjonalność podczas pożaru, od której zależy przede wszystkim życie i zdrowie przebywających w budynku osób. Oferujemy toruńskim klientom kompleksowe usługi projektowania i uruchamiania systemów ppoż. wraz z instalacjami oddymiania. Dla potrzeb osiągnięcia najlepszych efektów ostrzegania i ochrony w przypadku ich uruchomienia, do realizacji danego projektu wykorzystujemy nowoczesne i sprawdzone instalacje SSP i funkcjonujące w jej ramach urządzenia. Zapewniamy ponadto profesjonalną realizację przeglądów serwisowych, a także konserwację systemów SSP.

Centrala sygnalizacji pożarowej (CSP)

Zasadniczym zadaniem CSP jest wykrywanie i sygnalizacja pożaru, a także rozesłanie właściwych sygnałów uruchamiających pozostałe urządzenia instalacji oraz współpracujące inne systemy ppoż. Dzięki temu uzyskujemy natychmiastową reakcję, a tym samym odpowiednie działanie ochrony przeciwpożarowej, co w dużej mierze przyczynia się do ograniczenia bądź zwalczenia pożaru oraz stworzenia możliwości przeprowadzenia bezproblemowej ewakuacji osób. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i uruchamianiu systemów ppoż. przekłada się na właściwy ich dobór ukierunkowany na zautomatyzowanie procesu ochrony i spełnienie określonych wymagań dla danego obiektu.

Centrala sterująca oddymianiem (COD)

Jest to niewątpliwie istotny element systemu ppoż., który jako urządzenie zaawansowane technologicznie na podstawie otrzymanych sygnałów zarówno z własnych czujników dymu, przycisków ręcznych, jak i pochodzących z innych funkcjonujących w obiekcie instalacji przeciwpożarowych uruchamia klapy dymowe (sterowanie siłownikami) oraz sygnalizatory. W trakcie codziennego dozorowania centrala sterująca oddymianiem na bieżąco weryfikuje stan wszystkich urządzeń, przewodów, poprawność transmisji, a także kontroluje wartości zasilania sieciowego i awaryjnego. Proponowane przez nas instalacje cechują się ponadto wysoką odpornością na zakłócenia.