SYSTEMY ALARMOWE TORUŃ

Profesjonalna instalacja alarmowa - domowa oraz wszelkich obiektów funkcjonujących w przestrzeni gospodarczej, budynków użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej gwarantuje najlepszą ochronę przed nieuprawnionym wejściem, co w rezultacie zapewnia właściwe zarządzanie bezpieczeństwem zarówno mienia, jak i przebywających w nim osób. Proponowane przez nas systemy kontroli dostępu i zabezpieczeń dla klientów z Torunia mogą być wyposażone w wiele specjalistycznych czujników, a także dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

SSWiN – systemy sygnalizacji włamania i napadu

Projektowane Systemy SWiN zgodnie z potrzebami danego obiektu i oczekiwaniami ich toruńskich dysponentów konfigurujemy w sposób umożliwiający wykrycie i lokalizację nieuprawnionej ingerencji na jego teren. Realizowany przez nas montaż alarmów uwzględnia możliwość strefowej ochrony obiektu, co oznacza zdecydowanie szybsze wykrycie miejsca włamania bądź nawet sabotażu. Systemy zabezpieczeń wyposażone np. w czujniki zbicia szyby, wykrywania wstrząsów, gazu i dymu, a także zalania wodą podnoszą znacznie poziom bezpieczeństwa w szerszym zakresie ich zastosowania. Funkcjonująca w ramach systemów alarmowych centrala może przekazywać alerty na telefony uprawnionych osób bądź do wskazanej agencji ochrony osób i mienia. Kompleksowa oferta obejmuje również przeglądy serwisowe oraz konserwację Systemów SWiN.

Przycisk sygnalizacji napadu

Jest niezwykle pożytecznym elementem profesjonalnej ochrony obiektów szczególnie narażonych na rabunek (np. banki, sklepy jubilerskie). Urządzenie zsynchronizowane z centralą alarmową po wciśnięciu przycisku powoduje błyskawiczne uruchomienie alarmu oraz tryb powiadamiania uprawnionej agencji lub bezpośrednio policji, jeśli zawarta została stosowna umowa.

Przykładowy SSWiN:

  • centrala alarmowa (zasilacz oraz akumulator w komplecie),
  • wewnętrzne i zewnętrzne manipulatory standardowe lub sensoryczne,
  • różnego rodzaju czujniki i detektory,
  • sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny lub wewnętrzny,
  • nadajnik alarmowy np. z możliwością stosowania w systemie przewodowym, bezprzewodowym lub mieszanym,
  • urządzenie sygnalizacji napadu (przycisk lub pilot).
  • kontrola dostępu